Κυριακή, 26 Ιουλίου 2015

Δημιουργία Μητρώου υποψηφίων στο ΑΣΕΠ

Χιλιάδες υποψήφιοι που συμμετείχαν σε εννέα διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ από το 2007 έως το 2014 θα είναι οι πρώτοι που θα ενταχθούν στο ηλεκτρονικό μητρώο υποψηφίων που ανοίγει η Αρχή

Ενα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία του ηλεκτρονικού ΑΣΕΠ οδηγεί η σύσταση Μητρώου υποψηφίων στο οποίο θα ενταχθούν (με ψηφιοποίηση των δικαιολογητικών τους) υποψήφιοι συγκεκριμένων κατηγοριών και ειδικοτήτων οι οποίοι συμμετείχαν σε προκηρύξεις προηγούμενων ετών.

Οι προς ένταξη υποψήφιοι ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ των ειδικοτήτων Διοικητικού-Οικονομικού, Πληροφορικής, Νοσηλευτικής και Μηχανικών, όπως εξειδικεύονται στις προκηρύξεις 3Κ/2009, 6Κ/2009, 7Κ/2009, 1Κ/2013, 1Κ/2014, 2Κ/2014, 3Κ/2014, 4Κ/2014 και 5Κ/2014.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης ένταξης στο Μητρώο των εν λόγω υποψηφίων, θα δημιουργηθεί γι' αυτούς μία προσωπική καρτέλα στην οποία θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης και θα απεικονίζεται το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών που έχουν καταχωριστεί.

Οι υποψήφιοι που θα ενταχθούν στο μητρώο θα αποκομίσουν πολλαπλά οφέλη, καθώς, πέραν του ότι θα μπορούν να παρακολουθούν την προσωπική τους καρτέλα (επικαιροποιώντας ηλεκτρονικά τα στοιχεία και δικαιολογητικά τους) και να λαμβάνουν προσωποποιημένη πληροφόρηση από το ΑΣΕΠ, θα μπορούν επιπλέον να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σε μελλοντικές διαδικασίες επιλογής μέσω ΑΣΕΠ, χωρίς να απαιτείται η επανυποβολή των στοιχείων/δικαιολογητικών που έχουν ήδη καταχωριστεί στην προσωπική τους καρτέλα στο μητρώο, με αποτέλεσμα να επιταχύνονται οι διαδικασίες επιλογής.

Οσοι από τους υποψηφίους δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο εν λόγω μητρώο, με ψηφιοποίηση των δικαιολογητικών τους, πρέπει να το δηλώσουν έως τις 28 Αυγούστου 2015 αποστέλλοντας ταχυδρομικά στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Τ.Θ. 14.308, Αθήνα, Τ.Κ. 115.10, σχετική υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου