Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015

Επιδοτήσεις έως 60% για επενδύσεις στη Ροδόπη

Το πρόγραμμα επιδοτεί, μεταξύ άλλων, τυροκομεία, ελαιοτριβεία, οινοποιεία, μικρές μονάδες παραγωγής γιαούρτης, καθώς και τυποποίησης αβγών και μελιού

Μέχρι τις 31 Αυγούστου η προθεσµία για την υποβολή των προτάσεων. Ποιες είναι οι δράσεις που επιδοτούνται.

Ανοιξε το τοπικό πρόγραµµα Leader του Νοµού Ροδόπης, το οποίο επιδοτεί κατά 60% επενδύσεις για τοπικές επιχειρήσεις.

Χρηµατοδοτούνται φυσικά πρόσωπα, γεωργοί, κτηνοτρόφοι και µικροί επιχειρηµατίες, που είτε θέλουν να ασκήσουν µια νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα ή να εκσυγχρονίσουν την ήδη υπάρχουσα εταιρεία τους.

Οι κλάδοι που χρηµατοδοτούνται είναι της µεταποίησης αγροτικών προϊόντων, της εστίασης και αναψυχής, των εναλλακτικών µορφών τουρισµού, των βιοτεχνικών µονάδων κ.λπ.

Το ανώτατο ύψος επενδυτικών προτάσεων που µπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι είναι 300.000, 500.000 και 600.000 ευρώ, ανάλογα µε τη δράση. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 31η Αυγούστου.

1 Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων: Προβλέπεται η ίδρυση και ο εκσυγχρονισµός µονάδων µεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων. Περιλαµβάνονται µονάδες κρέατος, τυροκοµεία, µικρές µονάδες παραγωγής γιαούρτης, τυποποίησης αβγών και µελιού. Επίσης µπορούν να επιδοτηθούν δαπάνες για ίδρυση µονάδων αναπήνισης κουκουλιών και µεταποίησης σαλιγκαριών, ελαιοτριβεία, οινοποιεία. Χρηµατοδοτήσεις µπορούν να πετύχουν µεταποιητικές µονάδες φρούτων, µαρµελάδων και γλυκών κουταλιού.

2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α' µεταποίηση: Η δράση αφορά ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµούς επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α' µεταποίηση. Ενδεικτικά αναφέρονται επιχειρήσεις παραγωγής ψωµιού και άλλων αρτοσκευασµάτων.

3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων: Στο πλαίσιο αυτής της δράσης ενισχύεται η ίδρυση νέων ή η βελτίωση ήδη υφιστάµενων πολύ µικρών επιχειρήσεων. Ενδεικτικά έργα είναι η δηµιουργία µονάδων παραγωγής προϊόντων, όπως χειροτεχνήµατα µεταλλουργίας ή ξυλοτεχνίας, προϊόντα κεραµικής- υφαντουργίας, ξύλινες κατασκευές (καρέκλες, έπιπλα, έπιπλα κουζίνας).

4 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών: Μπορεί να ενισχυθεί η ίδρυση ή ο εκσυγχρονισµός παιδότοπων για την εξυπηρέτηση των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών, καθώς και επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου και παροχής υπηρεσιών.

5 Ιδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης: Με τη δράση αυτή δύναται να ιδρυθούν νέες υποδοµές διανυκτέρευσης (καταλύµατα) ή να επεκταθούν και να εκσυγχρονιστούν υπάρχουσες υποδοµές διανυκτέρευσης, που θα συµβάλουν στην ανάπτυξη του αγροτουρισµού µε την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στον τοµέα αυτόν, µε παράλληλη αύξηση του τοπικού εισοδήµατος και θα συµπληρώσουν τη δυναµικότητα της περιοχής σε κλίνες. Για τις υποδοµές διανυκτέρευσης, το συνολικό κόστος δύναται να ανέρχεται έως το ποσό των 600.000 ευρώ και η δυναµικότητα µπορεί να είναι έως 40 κλίνες.

6 Ιδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός χώρων εστίασης και αναψυχής: Στο πλαίσιο της δράσης αυτής επιδιώκεται η ίδρυση νέων µονάδων που θα συµβάλουν στην ενίσχυση των υποδοµών εστίασης και αναψυχής µε την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στον τοµέα αυτόν, γενικά ή µε τοπικά είδη εστίασης. Δίνεται επίσης η δυνατότητα επέκτασης και ποιοτικού εκσυγχρονισµού των υφισταµένων µονάδων εστίασης - αναψυχής που ήδη λειτουργούν.

Η εστίαση και η αναψυχή αποτελούν πόλο έλξης επισκεπτών για µία περιοχή, άρα µπορούν να θεωρηθούν κατάλληλες για την αύξηση της επισκεψιµότητάς της.

7 Ιδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού (εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).

Πού θα απευθυνθώ 
Αναπτυξιακή Ροδόπης. Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα - Κ. Αντωνιάδη, Κοµοτηνή. Τηλ.: 25310 34071, -2. www.anro.grΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου