Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

Ίδρυμα Μποδοσάκη: Πρόγραμμα Επιχορήγησης νέων διδακτόρων 2015 για εξειδίκευση σε Ερευνητικά Κέντρα


Με στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη πνεύματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε νέους Έλληνες επιστήμονες, στην καλύτερη διασύνδεση ακαδημαϊκής και βιομηχανικής έρευνας και στην καταπολέμηση της «διαρροής εγκεφάλων» από την Ελλάδα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη προκηρύσσει ένα καινούργιο πρόγραμμα επιχορήγησης νέων διδακτόρων για εξειδίκευση σε ερευνητικά κέντρα επιχειρήσεων.

Οι επιχορηγούμενοι θα είναι Έλληνες πολίτες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που δεν έχουν συμπληρώσει το 33ο έτος της ηλικίας τους την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής. Θα χρηματοδοτηθούν από το Ίδρυμα προκειμένου να εκτελέσουν ένα ερευνητικό έργο διετούς διάρκειας σε μία από τις συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις, σε συνεργασία με πεπειραμένο Επιβλέποντα Ερευνητή στην Επιχείρηση.

Για το έτος 2015 προσφέρονται επτά ερευνητικά έργα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να έλθουν απ’ ευθείας σε επικοινωνία με τους Επιβλέποντες Ερευνητές των έργων στις Επιχειρήσεις, προκειμένου να καθοριστεί αν υπάρχει ενδιαφέρον για συνεργασία και από κοινού υποβολή ερευνητικής πρότασης προς το Ίδρυμα.

Για κάθε έργο θα υποβληθεί στο Ίδρυμα μία μόνον πρόταση, από κοινού από τον/την υποψήφιο/η Επιχορηγούμενο/η και τον Επιβλέποντα Ερευνητή της Επιχείρησης.

Υποβολή Αιτήσεων
Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 20 Σεπτεμβρίου 2015.

Πληροφορίες
Κάθε πρόταση υποβάλλεται στο Ίδρυμα ηλεκτρονικά υπό μορφή ενός ενιαίου αρχείου pdf, με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@bodossaki.gr. Περισσότερα στην ιστοσελίδα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου