Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

Έκθεση Deloitte: Έλλειψη δεξιοτήτων το μεγάλο πρόβλημα


Οι ελλείψεις στις δεξιότητες ηγεσίας αποτελούν το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρήσεων στην Ελλάδα, σύμφωνα με την τρίτη ετήσια έκθεση «Παγκόσμιες Τάσεις στο χώρο του Ανθρώπινου Δυναμικού 2015: Η ηγεσία σε ένα νέο κόσμο εργασίας» (Human Capital Trends 2015: Leading in the New World of Work) της Deloitte.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, το 83% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα θεωρεί ως πιο σημαντικό ζήτημα με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι οι επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού τις ελλείψεις στην ηγεσία. Μάλιστα, το 62% δήλωσαν ότι είναι «λίγο προετοιμασμένοι» να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο ζήτημα, ποσοστό που καταδεικνύει μια έλλειψη ετοιμότητας εκ μέρους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα να αντεπεξέλθουν στο πρόβλημα. 

Στη δεύτερη θέση σπουδαιότητας κατατάσσεται το ζήτημα του επαναπροσδιορισμού του τρόπου λειτουργίας του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού συγκεντρώνοντας 83%, ενώ «καλά προετοιμασμένοι» να αντεπεξέλθουν στο ζήτημα αυτό είναι μόλις το 10% των ερωτηθέντων. 

Τέλος, η τάση που παγκοσμίως κρίνεται ως η σημαντικότερη φέτος, η οργανωσιακή κουλτούρα και δέσμευση, στην Ελλάδα αποτελεί το τρίτο πιο σημαντικό ζήτημα όπως δήλωσαν το 76% των ερωτηθέντων. «Λίγο προετοιμασμένοι» να ανταποκριθούν στην πρόκληση της οργανωσιακής κουλτούρας και δέσμευσης δήλωσαν οι μισοί από τους Έλληνες επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, ποσοστό που καταδεικνύει μια αργοπορημένη προσαρμογή των επαγγελματιών του χώρου στην κρίσιμη αυτή πρόκληση. 

Η Ελεάνα Γιαμπανά, επικεφαλής των υπηρεσιών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της Deloitte Ελλάδας σχολίασε: «Στην Ελλάδα οι ελλείψεις στην ηγεσία -το ζήτημα που κρίθηκε ως το πιο κρίσιμο παγκοσμίως στην περσινή έρευνα- θεωρείται το πιο σημαντικό για τους Έλληνες επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρήσεων φέτος. 

Το δεύτερο πιο σημαντικό θέμα είναι ο επαναπροσδιορισμός του τρόπου λειτουργίας του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, καθώς φαίνεται ότι στην Ελλάδα οι οργανισμοί θα χρειαστεί να κάνουν τις υπηρεσίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού τους πιο προσαρμοσμένες ως επιχειρησιακή λειτουργία. Η συγκεκριμένη λειτουργία θα πρέπει να ενσωματώνεται στην επιχείρηση, να καθοδηγείται αξιοποιώντας τα δεδομένα ανθρώπινου δυναμικού και να διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες για την προσέλκυση, τη διατήρηση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. 

Το τρίτο πιο σημαντικό θέμα είναι η οργανωσιακή κουλτούρα και η δέσμευση που συνδέονται με τις σημαντικές αλλαγές τις οποίες βιώνουν οι οργανισμοί σήμερα στη χώρα μας αυτήν την περίοδο παρατεταμένης ύφεσης». «Σε σχέση με τις ελλείψεις στις δεξιότητες, οι ελλείψεις στις δεξιότητες ηγεσίας έρχονται στην πρώτη θέση, ενώ στη δεύτερη οι ελλείψεις στη διαχείριση απόδοσης και στην τρίτη θέση ο επαναπροσδιορισμός του τρόπου λειτουργίας του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού» σημείωσε η κ. Γιαμπανά και συμπλήρωσε: «Αυτό σημαίνει ότι παρόλο που τα ζητήματα αυτά κατατάσσονται υψηλά σε σχέση με τη σπουδαιότητά τους, οι άνθρωποι είναι λιγότερο έτοιμοι να τα διαχειριστούν βάσει σχεδίου (π.χ. σχεδιασμός διαδοχής σε ό,τι αφορά την ηγεσία)».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου