Σάββατο, 16 Μαΐου 2015

Ποιοι είναι οι μισθολογικοί παράδεισοι;


Μία ώρα εργασίας στην Αυστραλία ή το Λουξεμβούργο αναλογούν σε εννέα ώρες στη Λετονία ή το Μεξικό. Για κάθε ώρα που εργάζεται κανείς στην Αυστραλία αμείβεται με 9,54 ευρώ, ενώ στο Μεξικό η μία ώρα «χρεώνεται» μόλις 1,01 δολάρια. Τις μισθολογικές ανισότητες μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ καταδεικνύει κατάλογος του Οργανισμού, ο οποίος περιλαμβάνει τους κατώτατους μισθούς 27 χωρών (μεταξύ των 34 του ΟΟΣΑ είναι αυτές στις οποίες έχει θεσπιστεί ο κατώτατος μισθός), αναγόμενους σε δολάρια ανά ώρα, μετά και την φορολογική παρακράτηση.

Οι μισθολογικοί παράδεισοι αποτελούνται από την Αυστραλία και το Λουξεμβούργο, όπου βρίσκει κανείς το υψηλότερο μεροκάματο, ενώ οι πιο κακοπληρωμένοι εργαζόμενοιεντοπίζονται στην Λετονία και το Μεξικό, σύμφωνα με την κατάταξη του ΟΟΣΑ. Πρόκειται για τις καθαρές αμοιβές που αναλογούν στους εργαζόμενους στις χώρες όπου έχει θεσπιστεί ο κατώτατος μισθός. Συγκεκριμένα στην Αυστραλία η ώρα εργασίας αποτιμάται 9,54 δολάρια και στο Λουξεμβούργο 9,24 δολάρια. Αντιθέτως στη Λετονία η ώρα του εργαζόμενου «χρεώνεται» 1,46 δολάρια και στο Μεξικό 1,01 δολάρια.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 17η θέση όπου η κάθε ώρα εργασίας αμείβεται με 4,42 δολάρια, ενώ ακολουθεί η Πορτογαλία με 4,41 δολάρια, η Πολωνία με 3,59 δολάρια, η Τουρκία με 3,49 δολάρια, η Σλοβακία με 2,99 δολάρια, η Τσεχία με 2,84 δολάρια, η Ουγγαρία, η Εσθονία και η Χιλή.

Στην αμέσως προηγούμενη θέση από την Ελλάδα βρίσκεται το Ισραήλ με 4,87 δολάρια/ώρα, η Σλοβενία και η Ισπανία. Οι ΗΠΑ που εμφανίζονται στην 11η θέση με 6,26 δολάρια/ώρα αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των 45 πολιτειών. Για παράδειγμα στην Ουάσιγκτον ο κατώτατος μισθός για κάθε ώρα εργασίας ανέρχεται σε 9,05 δολάρια, έναντι 5,15 δολαρίων στην Τζόρτζια.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου