Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

Πως να σώσετε τα πνευματικά σας δικαιώματα στην Κίνα
Το θέμα της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων στην Κίνα αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα θέματα για τις επιχειρήσεις του εξωτερικού που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν με τον οποιοδήποτε τρόπο στη χώρα.

Από πλευράς Ε.Ε. δίνεται έμφαση στη στρατηγική προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων καθώς το εν λόγω θέμα αξιολογείται ως ένα από τα δέκα βασικά εμπόδια για την κινεζική αγορά. Βασικό εργαλείο για την υποβοήθηση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ οι οποίες δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για τη νομική τους κατοχύρωση επί των θεμάτων αυτών αποτελεί το Γραφείο China IPR SME Helpdesk (http://www.china-iprhelpdesk.eu/index.php). Το εν λόγω Γραφείο χρηματοδοτείται από την Γεν. Δ/νση για τις Επιχειρήσεις και τη Βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι υπηρεσίες παρέχονται εντελώς δωρεάν στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ τόσο πριν τη δραστηριοποίησή τους όσο και στην περίπτωση που θα χρειαστούν συνδρομή επί παραβίασης αυτών.

 Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής: Παροχή εμπιστευτικής πληροφόρησης, εκπαίδευση επί θεμάτων όπως γενικά η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, πρακτικά θέματα όπως επιλογή συνεργατών, παροχή υλικού ανάλογα το θέμα ή τον τομέα, διαδικτυακές υπηρεσίες όπως webminars κα.

Το Ελληνικό Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το εν λόγω γενική διεύθυνση και ενθαρρύνει τις ελληνικές επιχειρήσεις να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του. Μάλιστα το 2014 στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας ΕΕ συνδιοργάνωσε στους χώρους της Ελληνικής Πρεσβείας εκδήλωση – σεμινάριο για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας (Intellectual Property – Train the trainers) στο οποίο συμμετείχαν Σύμβουλοι, στελέχη των Εμπορικών τμημάτων Πρεσβειών ΕΕ.

 Το China IPR SME Helpdesk ενημέρωσε ότι στην ιστοσελίδα του είναι διαθέσιμες δύο πρωτοβουλίες του και συγκεκριμένα επεξηγηματικό βίντεο για τη χρήση των υπηρεσιών αυτού από μια βρετανική ΜΜΕ (http://www.china-iprhelpdesk.eu/en/helpdesk-tv) και μια διαδραστική εφαρμογή με θέμα τις διαφορές και ομοιότητες για των κανονισμών για τα πνευματικά δικαιώματα με τις οποίες πιθανώς θα βρεθεί αντιμέτωπη μια ευρωπαϊκή ΜΜΕ στην Κίνα, τη Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο. (http://www.china-iprhelpdesk.eu/en/e-learning-modules). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου