Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

10/3: Δωρεάν φορολογικό σεμινάριο για τους Αμερικανούς πολίτες που ζουν στην Ελλάδα


Φορολογικό σεμινάριο για τους Αμερικανούς πολίτες που ζουν στην Ελλάδα

Την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δωρεάν σεμινάριο που σκοπεύει στην ενημέρωσή αναφορικά με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, έχουν οι Αμερικανοί πολίτες που ζουν στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, το Ελληνο-Aμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνει σεμινάριο για τους Αμερικανούς πολίτες στην Ελλάδα, στις 10 Μαρτίου 2015 στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, στην Αθήνα. Περισσότεροι από 400 Αμερικανοί πολίτες, που ζουν στην Ελλάδα, έχουν εγγραφεί στο σεμινάριο του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στις 10 Μαρτίου για τις φορολογικές υποχρεώσεις τους στις ΗΠΑ, μεταξύ των χιλιάδων Αμερικανών πολιτών που ζουν στην Ελλάδα. Σε συνέχεια της συμπλήρωσης των θέσεων για το σεμινάριο αυτό, το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνει ένα δεύτερο σεμινάριο στις 9 Μαρτίου.

Ομιλητής στο σεμινάριο θα είναι, ο Stephen Flott ο οποίος, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, είναι πάνω από 35 χρόνια σύμβουλος νομικών και φυσικών προσώπων σε επιχειρηματικά και φορολογικά θέματα. Εξειδικεύεται σε θέματα που αφορούν Αμερικανούς πολίτες, συμπεριλαμβανομένων φορολογικών θεμάτων εκπατρισμού και των επιπτώσεων της μακροχρόνιας μη τήρησης των φορολογικών υποχρεώσεων και στοιχείων Αμερικανών πολιτών που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

“Η ανάγκη για τους πολίτες των ΗΠΑ στην Ελλάδα να ενημερωθούν σχετικά με τις υποχρεώσεις υποβολής των δηλώσεων φόρου τους στις ΗΠΑ είναι εμφανής και σας προτείνουμε να καταχωρήσετε τις πληροφορίες σχετικά με το δεύτερο φορολογικό σεμινάριο, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες των ΗΠΑ στην Ελλάδα, να έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν πλήρως”, αναφέρεται σε σχετικά.

Κάθε Αμερικανός πολίτης που ζει στην Ελλάδα υποχρεούται από τον Αμερικανικό Νόμο να προσκομίσει φορολογικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών του λογαριασμών και άλλων εισοδημάτων, αναφέρεται, ενώ τονίζεται ότι ο νόμος αυτός διαφέρει σε σχέση με αντίστοιχους νόμους άλλων κρατών, που δεν απαιτούν από πολίτες που ζουν στο εξωτερικό ή έχουν εισόδημα από το εξωτερικό να δηλώνουν τα εισοδήματά τους.

Ο Σίμος Αναστασόπουλος, πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, δήλωσε: «Είναι πολύ σημαντικό οι Αμερικανοί πολίτες που ζουν στην Ελλάδα να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν ακόμα και Αμερικανούς πολίτες που δεν έχουν ζήσει ή δεν είχαν ποτέ σκοπό να ζήσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ομιλητής του σεμιναρίου θα παρουσιάσει μια εις βάθος επισκόπηση των υποχρεώσεων των Αμερικανών πολιτών που ζουν στην Ελλάδα, το ρίσκο που αντιμετωπίζουν σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων αυτών, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους οι ίδιοι μπορούν να ακολουθήσουν το νόμο».

Το σεμινάριο θα καλύψει θέματα που άπτονται μεταξύ άλλων του Foreign Earned Income Exclusion (FEIE) για να μειωθεί ή να εξαλειφθεί ο φόρος, των Foreign Bank Account Reporting (FBAR) requirements, και συμπλήρωσης της Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) για τα φυσικά πρόσωπα και τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.
Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει και συζήτηση με το κοινό απαντώντας σε πιθανά ερωτήματά του.

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο προσφέρει την ενημέρωση στα μέλη του και την Αμερικανική κοινότητα στην Ελλάδα, ωστόσο προειδοποιεί ότι σε καμία περίπτωση, τόσο το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο όσο και η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα δε είναι αρμόδιοι στην παροχή φορολογικών ή νομικών συμβουλών, και παροτρύνουν τα φυσικά πρόσωπα να αναζητήσουν από επαγγελματίες φορολογικές ή νομικές συμβουλές, εφόσον έχουν ερωτήματα σχετικά με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Τόσο το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, όσο και η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα δε σχετίζονται και δεν προτείνουν φορολογικούς συμβούλους και δε φέρουν ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρουσιάζονται στο σεμινάριο.

Πληροφορίες: www.amcham.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου