Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014

Διαγωνισμός Νεανικής Επιχειρηματικότητας από το Παν. Αιγαίου Aegean Startups


Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκήρυξε τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Νεανικής Επιχειρηματικότητας AEGEAN Startups, ο οποίος αφορά στην ανάδειξη των καλύτερων επιχειρηματικών σχεδίων σε τέσσερις (4) θεματικές κατηγορίες που σχετίζονται με τους τομείς προτεραιότητας του Αιγαίου.

Τα καλύτερα επιχειρηματικά σχέδια, όπως θα αναδειχθούν από τα στάδια του διαγωνισμού "Πανελλήνιος Διαγωνισμός Νεανικής Επιχειρηματικότητας AEGEAN Startups" του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα βραβευτούν, θα λάβουν δημοσιότητα και περαιτέρω υποστήριξη για την υλοποίησή τους. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 


  • Κοινότητα Α: Φοιτητές/φοιτήτριες ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου από οποιοδήποτε επίπεδο σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες), μεμονωμένα ή σε ομάδες. 
  • Κοινότητα Β: Νέοι και νέες που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν γεννηθεί από το 1980 και μετά και δεν ανήκουν στην κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μεμονωμένα ή σε ομάδες. 

Oι θεματικές κατηγορίες του διαγωνισμού είναι οι εξής τέσσερις: 


  • Αγροτική Ανάπτυξη - Διατροφή - Υγεία - Εκπαίδευση
  • Ναυτιλία - Εμπόριο - Μεταφορές 
  • Τουρισμός - Πολιτισμός - Περιβάλλον 
  • Πληροφορική - Τηλεπικοινωνίες - Διακυβέρνηση - Κοινωνία 

Τα καλύτερα επιχειρηματικά σχέδια, όπως θα αναδειχθούν από τα στάδια του διαγωνισμού, θα βραβευτούν, θα λάβουν δημοσιότητα και περαιτέρω υποστήριξη για την υλοποίησή τους, σε συνεργασία με υποστηρικτικές δομές εντός κι εκτός του πανεπιστημίου. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη σελίδα του διαγωνισμού www.aegean-startups.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου