Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

28 εισηγμένες με τεράστια χρηματικά διαθέσιμα

Ποιες εταιρείες του Χρηματιστηρίου διάθεταν στις 30 Σεπτεμβρίου μετρητά τα οποία ξεπερνούσαν το σύνολο των τραπεζικών τους υποχρεώσεων. Σε ποιους τομείς πλεονεκτούν και τι σχεδιάζουν για το μέλλον. Αναλυτικός πίνακας.

Σε μια περίοδο έντονης χρηματοπιστωτικής στενότητας όπου οι περισσότερες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ζητήματα ρευστότητας, σε 28 εισηγμένες εταιρείες «περισσεύουν» από το ταμείο τους γύρω στα δύο δισεκατομμύρια ευρώ!

Συγκεκριμένα οι εταιρείες αυτές -βλέπε στοιχεία παρατιθέμενου πίνακα- όχι μόνο μπορούν να εξυπηρετήσουν με άνεση τις τραπεζικές τους υποχρεώσεις, αλλά αν θελήσουν, μπορούν να τις εξοφλήσουν άμεσα (τόσο τις βραχυπρόθεσμες, όσο και τις μακροπρόθεσμες) και να τους περισσέψουν στο ταμείο τους 1,92 δισ. ευρώ.

Να σημειωθεί πως στη συγκεκριμένη κατηγορία αυτών εκτιμάται πως υπάρχουν και κάποιες άλλες εισηγμένες από την Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ (πχ Entersoft, Epsilon Net, Mediterra Hellas, Alpha Trust ΑΕΔΑΚ, Envitec), πλην όμως η συγκεκριμένη κατηγορία εταιρειών δεν εκδίδει λογιστικές καταστάσεις εννεαμήνου, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε στις ετήσιες λογιστικές καταστάσεις για να διαπιστώσουμε του λόγου το αληθές.

Επίσης, στη συγκεκριμένη λίστα θα μπορούσαν να προστεθούν οι δύο εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου (Αιολική και Alpha Trust Ανδρομέδα), ή άλλες (πχ Κυριακίδης Μάρμαρα) σε περίπτωση που ρευστοποιούνταν το χαρτοφυλάκιο χρεογράφων που διαθέτουν, ή τέλος η Inform Λύκος σε περίπτωση που οι μέτοχοί της αποφασίσουν να πουλήσουν τη δραστηριότητα των καρτών του στο βασικό μέτοχο (σε μια τέτοια περίπτωση θα ακολουθηθεί πολιτική επιστροφής 20 εκατ. ευρώ στους μετόχους).

Ορισμένοι βέβαια σημειώνουν πως από αναπτυξιακής πλευράς, δεν είναι θετικό οι εταιρείες να σωρεύουν μετρητά στο ταμείο τους και πως καλύτερο θα ήταν να τα επενδύουν προς όφελος των μετόχων. Ωστόσο, αν και από μακροοικονομικής πλευράς έχουν δίκιο, το μόνο βέβαιο είναι πως οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις:

Πρώτον, έχουν πολύ μεγαλύτερο συντελεστή ασφαλείας από τις υπόλοιπες και μπορούν να επιδείξουν πολύ ισχυρότερες άμυνες σε περίπτωση περαιτέρω έντασης της κρίσης.

Δεύτερον, επιτυγχάνουν θετικά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και ενισχύουν την κερδοφορία τους, ενώ συχνά επιστρέφουν με διάφορους τρόπους -μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου- σημαντικά ποσά κάθε χρόνο στους μετόχους τους (πχ Βογιατζόγλου, Καρέλιας, Κανάκης, ΕΧΑΕ, ΓΕΚΕ και JUMBO).

Και τρίτον, έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευθούν τις λεγόμενες «ευκαιρίες της κρίσης» επενδύοντας και εξαγοράζοντας άλλες εταιρείες, τώρα που οι αποτιμήσεις είναι χαμηλές.

Βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε πως αρκετές από τις εταιρείες του παρατιθέμενου πίνακα, υλοποιούν ταυτόχρονα και σημαντικές επενδύσεις (πχ JUMBO, Grivalia, PROFILE, ΚΡΙ-ΚΡΙ, Αεροπορία Αιγαίου, MLS) καταφέρνοντας να τις χρηματοδοτήσουν χωρίς ουσιαστικά μέχρι σήμερα να δανειστούν, ενώ κάποιες άλλες απλά αναζητούν το κατάλληλο χρόνο προκειμένου να προχωρήσουν στην επόμενη επενδυτική τους κίνηση.

Ο ΟΠΑΠ για παράδειγμα θα προχωρήσει σύντομα στην επένδυση των παιχνιομηχανών (VLTs), η ΕΥΔΑΠ  εκπονεί business plan προκειμένου να αποφασίσει πόσο θα επενδύσει και πού, η Ideal αγόρασε την εμπορική δραστηριότητα ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών ειδών από την Fourlis, η Centric απέκτησε ποσοστό στην Neurosoft και εξετάζει νέες κινήσεις, ενώ το Πλαίσιο συγκάλεσε έκτακτη γενική συνέλευση με θέμα την έκδοση ομολογιακού δανείου με ιδιωτική τοποθέτηση, πράγμα που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Η ΕΛΒΕ Ενδυμάτων καλείται να επενδύσει μετά την πώληση της κερδοφόρας θυγατρικής της Calin, η Flexopack συνεχίζει την προσπάθεια περαιτέρω διεθνοποίησης των εργασιών της, ενώ η Ευρωπαϊκή Πίστη χρησιμοποιεί τη ρευστότητα που διαθέτει και την κερδοφορία που σημειώνει προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του νέου απαιτητικού πλαισίου Solvency II που θα ισχύσει για τις ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες από την 1η Ιανουαρίου του 2016.

Φυσικά, θα πρέπει να προσθέσουμε πως ορισμένες εταιρείες (πχ Folli-Follie, Sarantis, Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, Trastor) που βρίσκονταν κατά το παρελθόν στη λίστα των επιχειρήσεων με θετικό καθαρό ταμείο, έχουν -επί του παρόντος τουλάχιστον- αποχωρήσει μετά από σειρά επενδύσεων που έχουν υλοποιήσει.
ΧΑ: Θετικό "καθαρό" ταμείο εισηγμένων εταιρειών στις 30/9/2014
Εταιρεία
2014
EBT
Ίδια
κεφάλαια
Δάνεια
Μακροπ.
Δάνεια
Βραχυπ.
Ταμείο
Καθαρός
Δανεισμός
ΜΕΤΚΑ
74.259
485.102
2.403
2.167
328.845
-324.275
Αεροπορία Αιγαίου
105.365
232.152
0
0
252.484
-252.484
Καρέλιας
56.175
297.471
0
0
244.673
-244.673
ΕΥΔΑΠ
58.031
950.372
0
0
229.299
-229.299
ΟΠΑΠ
205.972
1.164.485
0
1
176.560
-176.559
ΕΧΑΕ
23.298
185.876
0
0
160.195
-160.195
JUMBO*
25.522
764.452
143.675
14.807
300.643
-142.161
Grivalia
39.116
840.260
58.053
7.122
169.548
-104.373
ΟΛΘ
21.039
123.786
0
0
96.513
-96.513
Alpha Αστ. Ακίνητα
4.253
129.436
0
0
48.670
-48.670
ΕΥΑΘ
16.939
145.332
0
0
46.074
-46.074
Πλαίσιο
13.397
82.091
5.645
4.984
42.989
-32.360
Quest Holdings
6.138
159.221
14.004
18.558
45.095
-12.533
Ευρωπαϊκή Πίστη
8.998
67.464
0
0
12.112
-12.112
Kleeman
4.259
80.271
11.267
5.972
25.813
-8.574
ΕΚΤΕΡ
-776
21.347
3.500
0
8.995
-5.495
Flexopack
3.757
45.786
4.997
4.602
14.749
-5.150
Κανάκης
1.500
17.163
0
0
4.444
-4.444
ΓΕΚΕ
1.637
50.607
0
0
4.337
-4.337
ΚΡΙ-ΚΡΙ
7.204
41.881
5.300
588
10.038
-4.150
Centric
4.131
49.703
1.389
87
4.024
-2.548
ΕΛΒΕ Ενδυμάτων
-630
14.793
1.953
1.471
5.791
-2.367
AS Company
2.265
20.612
625
2.125
4.459
-1.709
MIG Real Estate
2.123
44.229
0
1.814
2.886
-1.072
Ιντεάλ
523
15.050
0
584
1.290
-706
MLS
1.726
21.281
0
1.647
2.248
-601
PROFILE
489
15.677
424
2.971
3.857
-462
Βογιατζόγλου
-493
12.374
0
3.000
3.394
-394
ΣΥΝΟΛΟ
686.217
6.078.274
253.235
72.500
2.250.025
-1.924.290

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου