Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Αλουμίνιον της Ελλάδος: Πρόσληψη 10 μηχανικών Πολυτεχνικών Σχολών με προοπτική μονιμοποίησης- Υποβολή αιτήσεων έως 28/11


Η Αλουμίνιον της Ελλάδος (ΑτΕ) δίνει την ευκαιρία σε δέκα (10) νέους μηχανικούς (έως 28 ετών) να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα έμμισθης 12μηνης πρακτικής εκπαίδευσης με την ονομασία ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, που περιλαμβάνει: εκπαίδευση, εναλλαγή θέσεων εργασίας, coaching και αξιολόγηση.

Η υλοποίηση του Προγράμματος στοχεύει: 

  1. στην απόκτηση προϋπηρεσίας, μοναδικής τεχνογνωσίας, εμπειριών και ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων, των νέων μηχανικών, στοιχεία απαραίτητα για την μελλοντική επαγγελματική τους αποκατάσταση, αλλά και
  2. στη δυνατότητα ένταξής τους στην οργανωτική δομή της ΑτΕ, σύμφωνα με τις διαθέσιμες οργανικές ανάγκες και μετά από την αξιολόγηση των ικανοτήτων τους που θα τους επιτρέψει να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα που απαιτούν οι σύγχρονες επενδύσεις του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στον τομέα της Μεταλλουργίας και Μεταλλείων.
Οι προσφερόμενες θέσεις αφορούν απόφοιτους Πολυτεχνικών Σχολών με ειδικότητες που απασχολούνται στις εργοστασιακές μονάδες της ΑτΕ όπως Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Χημικοί και Μεταλλειολόγοι. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:
  • Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής (Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Χημικού, Μεταλλειολόγου, Πληροφορικής) και να είναι Μέλη ΤΕΕ
  • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
  • Άριστη γνώση MS Office
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, για τους άρρενες υποψήφιους
  • Εργασιακή εμπειρία μικρότερη των δύο ετών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση και το βιογραφικό τους, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28/11/2014 στο hr@alhellas.gr με κωδικό ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφόρηση που διαθέτει το http://jobgr.blogspot.gr/, στους νεοπροσληφθέντες που θα απασχοληθούν στις εγκαταστάσεις του ΑτΕ στην Αντίκυρα Βοιωτίας, θα προσφερθεί και δωρεάν στέγαση σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Oμίλου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου