Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

ΑΠΘ: Δωρεάν Μαθήματα γερμανικής γλώσσας


Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών θα προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, αποκλειστικά και μόνο σε προπτυχιακούς φοιτητές-τριες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλόνίκης, δωρεάν μαθήματα γερμανικής γλώσσας (επίπεδο αρχαρίων) κατά το χρονικό διάστημα από 20 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Μαΐου 2015.

Στόχος

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων στη γερμανική γλώσσα (επίπεδο Α1-Α2).

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι απαραίτητη και ανελλιπής (τουλάχιστον το 80% των συνολικών ωρών παρακολούθησης). Στο τέλος κάθε εξαμήνου θα διενεργούνται εξετάσεις επίδοσης. Θα αποδοθούν 2 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.


Αιτήσεις

Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική «ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ», η οποία βρίσκεται στον ιστότοπο http://www.lance.auth.gr (ανακοινώσεις), και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@lance.auth.gr.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 13 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 12:00 μ.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές.

Θα επιλεγούν συνολικά 100 άτομα και θα δημιουργηθούν 3 Τμήματα, σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 1 τμήμα προπτυχιακών φοιτητών-τριών Α΄ εξαμήνου. Θα επιλεγούν 30 άτομα με σειρά προτεραιότητας.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα (3 ακαδημαϊκές ώρες) στην αίθουσα «Γλωσσικό Εργαστήρι» του Κ.Δ.Ξ.Γ. στο ισόγειο του κτιρίου Νομικής Σχολής κάθε Δευτέρα 14:00-16:15 (Διδάσκουσα κ. Π. Ποπότη, ΕΕΠ ΚΔΞΓ) 2 τμήματα προπτυχιακών φοιτητών-τριών Γ΄, Ε΄ και Ζ΄ εξαμήνων. Θα επιλεγούν 70 άτομα, με βάση τη μέχρι σήμερα επίδοση τους στο Τμήμα που φοιτούν (Μέσος Όρος βαθμολογίας).

Πού και πότε

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα (3 ακαδημαϊκές ώρες) Δευτέρα ή Τετάρτη 16.00-18.15 στην αίθουσα «Γλωσσικό Εργαστήρι» του Κ.Δ.Ξ.Γ. στο ισόγειο του κτιρίου Νομικής Σχολής (Διδάσκουσες κ.κ. Ε. Αλεξιάδου, ΕΕΠ ΚΔΞΓ, Α. Δάφφα, ΕΕΠ ΚΔΞΓ).

Θα ειδοποιηθείτε ηλεκτρονικά για τη συμμετοχή σας την Παρασκευή 16/10/2014.

Όσοι/ες επιλεγούν θα πρέπει να καταθέσουν στη διδάσκουσα την πρώτη μέρα του προγράμματος αντίγραφο της αναλυτικής τους βαθμολογίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου