Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Voucher 2014: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τις ειδικότητες υγείας


Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα στο πρόγραμμα voucher 2014 με τίτλο: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ».

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει το αργότερο εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων να ενεργοποιήσουν την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας. Η ενεργοποίηση της επιταγής γίνεται με τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του καταρτιζόμενου με τον πάροχο κατάρτισης.

Επισημαίνεται ότι το μητρώο αξιολογηθέντων είναι αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης των αιτήσεων και δεν αποτελεί αποτέλεσμα ελέγχου φυσικών δικαιολογητικών.

Για το λόγο αυτό ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει :

i. Την Αίτηση Συμμετοχής του.
ii. Αντίγραφα δικαιολογητικών για την απόδειξη των στοιχείων που δήλωσε στην Αίτηση Συμμετοχής του, όπως αυτά ορίζονται παρακάτω.
Τίτλος σπουδών.
Δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας (και οι 2 όψεις)
Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό οικονομικού έτους 2013 (εισοδήματα 2012) ή αντίστοιχα και την φορολογική δήλωση σε περίπτωση που ήταν προστατευόμενο μέλος.

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου