Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Θερμοκοιτίδα υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητηρίο Αθηνών

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητηρίο Αθηνών (ΕΒΕΑ) προχώρησε στη δημιουργία και λειτουργία της «Θερμοκοιτίδας Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων» (ΘΕΑ), μία νέα πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας και για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη του μητροπολιτικού δήμου της Αθήνας. Στη Θερμοκοιτίδα θα φιλοξενηθούν νεοφυείς επιχειρήσεις που εστιάζουν σε τομείς που είτε παραδοσιακά σχετίζονται με τις τεχνολογίες και τις τεχνολογικές καινοτομίες είτε όχι, διαφοροποιώντας παραδοσιακά επαγγέλματα και στηρίζοντάς τα μέσω της εισαγωγής τεχνολογικών καινοτομιών.

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιες νέες επιχειρηματικές ομάδες / επιχειρηματίες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση ένταξης στη Θερμοκοιτίδα, προκειμένου να εξασφαλίσουν δωρεάν χώρο, διοικητικό εξοπλισμό και εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη στα πρώτα τους βήματα. Η Θερμοκοιτίδα. η οποία λειτουργεί σε μισθωμένο κτίριο επί της οδού Κεφαλληνίας 45, στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Αθηναίων, αναμένεται να φιλοξενήσει, συνολικά, 50 επιχειρηματικά σχήματα για χρονικό διάστημα 18 μηνών.

Στις υπηρεσίες που θα προσφέρει στις νεοφυείς επιχειρήσεις η Θερμοκοιτίδα περιλαμβάνονται φιλοξενία με παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες (ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού), εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης / κατάρτισης, ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων και συντονισμός και αξιολόγηση της πορείας των επενδυτικών ομάδων.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια παραμονής των επιχειρηματικών σχημάτων στη Θερμοκοιτίδα, θα παρέχονται δίκτυα επαγγελματικής υποστήριξης, τα οποία εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις θα λαμβάνουν την κατάλληλη βοήθεια για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους πριν διογκωθούν και θέσουν σε κίνδυνο την ύπαρξη της επιχείρησης, καθώς και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα διοίκησης, μάρκετινγκ, προώθησης πωλήσεων, νομικών και φοροτεχνικών θεμάτων.


Τα οφέλη για τις νεοφυείς επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν είναι: το σύγχρονο περιβάλλον της Θερμοκοιτίδας με υποδομές και παροχή εξοπλισμού που μειώνουν το αρχικό κεφάλαιο που θα απαιτούνταν για τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους, η κοινή κάλυψη παγίων λειτουργικών δαπανών, αναλωσίμων και λοιπών εξόδων και η επαγγελματική συνύπαρξη σε περιβάλλον με κοινά ενδιαφέροντα και στόχους σε επιχειρησιακό επίπεδο. Τέλος, οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες σε θέματα διαχείρισης, καθώς και σε κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της νεοφυούς επιχείρησης σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες λειτουργίας και μακροπρόθεσμες επενδύσεις της.

Για συμμετοχή στο πρόγραμμα της Θερμοκοιτίδας, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κάνουν εγγραφή και να αποστείλουν λεπτομερή περιγραφή της επιχειρηματικής ιδέας τους μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, όπου θα αναλύονται η ιδέα, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προτίθεται να αναπτύξει το υποψήφιο επιχειρηματικό σχήμα, με έμφαση στην καινοτομία και στη διαφοροποίηση. Στη συνέχεια, τα υποβληθέντα στοιχεία θα ελεγχθούν από την αρμόδια ομάδα στελεχών του ΕΒΕΑ και από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και, εφόσον τεκμηριωμένα προκύπτει ότι τα προϊόντα/υπηρεσίες που θα αναπτύξει η υποψήφια επιχείρηση ενσωματώνουν καινοτομία, το αίτημα διαβιβάζεται στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Επιχειρηματικών ιδεών για την τελική αξιολόγηση.

Σημειώνεται ότι ενημερωτική εκδήλωση για τη "Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (ΘΕΑ)" θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 18.00, στον κόμβο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας INNOVATHENS, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα γίνει παρουσίαση των παρεχόμενων υπηρεσιών και δράσεων του έργου, ενώ η ομάδα υποστήριξης της Θερμοκοιτίδας θα παρέχει πληροφορίες και οδηγίες για τη συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ένταξης στη ΘΕΑ.


www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητηρίο Αθηνών (ΕΒΕΑ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου