Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

Αιτήσεις στον διαγωνισμό για 71 δικαστικούς λειτουργούς- Προθεσμίες και στάδια των εξετάσεων

Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο και το τελικό στάδιο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα κατά τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου θα μπορούν οι υποψήφιοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους προκειμένου να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για την εισαγωγή 71 σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ανά κατεύθυνση, ως εξής:

• Διοικητική Δικαιοσύνη, 20 και αναλυτικά, έξι θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας, έξι θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οκτώ θέσεις δοκίμων παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

• Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη, 44 θέσεις δοκίμων παρέδρων πρωτοδικείου.

• Εισαγγελείς, επτά θέσεις δοκίμων παρέδρων εισαγγελίας.

Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, και το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθήνα κατά τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους.

Τα απαιτούμενα προσόντα, εκτός από το όριο ηλικίας, πρέπει να συντρέχουν κατά τον χρόνο έναρξης του διαγωνισμού, ήτοι την 10η Οκτωβρίου 2014.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν την ιδιότητα του ειρηνοδίκη ή έχουν ή είχαν διετή άσκηση δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος, με μονοετή άσκηση δικηγορίας, ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι με πτυχίο νομικού τμήματος, νομικής σχολής και πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 28ο και δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι εξετάσεις
Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο στάδια, προκριματικό και τελικό. Κατά το προκριματικό στάδιο οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά, για μεν την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης σε θέματα: α. γενικής παιδείας β. συνταγματικού δικαίου, γενικού διοικητικού δικαίου και δικαίου διοικητικών διαφορών και γ. δημοσιονομικού δικαίου, για δε τις κατευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων σε θέματα: α. γενικής παιδείας, β. αστικού δικαίου, εμπορικού δικαίου και πολιτικής δικονομίας και γ. ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας.

Κατά το τελικό στάδιο του διαγωνισμού, στο οποίο μετέχουν μόνον όσοι έχουν επιτύχει στο προκριματικό, οι υποψήφιοι κάθε κατεύθυνσης εξετάζονται προφορικά και δημοσίως στην ύλη που προβλέπεται για τις εξετάσεις του προκριματικού σταδίου της ίδιας κατεύθυνσης και σε θέματα ευρωπαϊκού δικαίου και γραπτά στις ξένες γλώσσες που έχουν δηλώσει προαιρετικά (εκτός της υποχρεωτικής).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου