Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΑΕΔ: Έρχονται 4 προγράμματα μέσα στο Σεπτέμβριο


Τέσσερα νέα προγράμματα αναμένεται να ανακοινωθούν από τον ΟΑΕΔ μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, τα οποία αφορούν στην απασχόληση 39.000 ανέργων.

Μάλιστα, ο διοικητής του ΟΑΕΔ, Θεόδωρος Αμπατζόγλου, δήλωσε πως μέχρι το τέλος του χρόνου θα ανακοινώνονται σταδιακά επιπλέον 40.000 προσλήψεις Κοινωφελούς εργασίας σε δήμους και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Πιο συγκεκριμένα, τα τέσσερα προγράμματα του ΟΑΕΔ του Σεπτεμβρίου θα απασχολήσουν ανέργους με διάφορα προσόντα, οι οποίοι θα εργαστούν στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα.

Αναλυτικότερα:

1. Πρόγραμμα για 5.000 ανέργους από 25 έως 66 ετων με επιδοτούμενη εργασία σε επιχειρήσεις διάρκειας ενός έτους

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα επιδοτεί με 450 ευρώ το μήνα το μισθολογικό κόστος του ανέργου στην επιχείρηση. Το πρόγραμμα ανακοινώνεται τις επόμενες ημέρες ενώ βρίσκεται στη φάση έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης, όπως έκανε γνωστό ο υπουργός Εργασίας. Μετά την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής – εντολή κενής θέσης – υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Εντός τριάντα ημερών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα, η επιχείρηση προβαίνει σε πρόσληψη του ατόμου.

2. Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για έξι μήνες για 8.000 απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ

Αυτό το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (YouthEmploymentInitiative – ΥΕΙ) και αφορά αποκλειστικά αποφοίτους των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Οι νέοι άνεργοι θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν την πρακτική τους για 6 μηνες σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με αμοιβή 586 ευρώ το μήνα.

Οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ, ενώ θα ακολουθήσουν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που επιθυμούν να προσλάβουν τους ωφελούμενους. Μετά την προκήρυξη για την συμμετοχή των πτυχιούχων θα ακολουθήσει αντίστοιχη πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται να απασχολήσουν κάποιον άνεργο πτυχιούχο για έξι μήνες, δίχως καμία δική τους επιβάρυνση.

Το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ στοχεύει στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας από τους αποφοίτους, μέσω της πραγματοποίησης:
 • Θεωρητικής κατάρτισης Πρακτικής άσκησης σε επιχείρηση
 • Κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων στις οποίες πραγματοποιείται η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας / πρακτική άσκηση των ωφελουμένων.

3. Πρόγραμμα για 16.000 ανέργους χαμηλών προσόντων ηλικίας 30 έως 66 ετων

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 16.000 άνεργοι χαμηλών προσόντων, οι οποίοι θα καταρτιστούν και θα εργαστούνσε τομείς της οικονομίας όπως η ανακύκλωση, υποδομές και νέες τεχνολογίες.

4. Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για 10.000 ανέργους στους δήμους

Συνολικά το πρόγραμμα θα προσφέρει εργασία σε 50.000 ανέργους. Το πρώτο πακέτο όμως των 10.000 ανέργων που θα εργαστούν στους δήμους της χώρας αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Οι ειδικότητες που θα αφορά το νέο πρόγραμμα προσλήψεων με πεντάμηνα του ΟΑΕΔ είναι:

 • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας,
 • ΥΕ Εργατών Κήπου,
 • ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας & Πυροπροστασίας και
 • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.

Η πρόσληψη γίνεται, για διάστημα πέντε μηνών και οι αμοιβές όσων απασχοληθούν είναι 19,6 ευρώ την ημέρα και όχι περισσότερο από 490 ευρώ τον μήνα για άνεργους άνω των 25 ετών και 17, 1 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 427 ευρώ τον μήνα για άνεργους κάτω των 25 ετών.

Επίσης, οι ωφελούμενοι απο την Κοινωφελή Εργασία του ΟΑΕΔ θα είναι οι παρακάτω:

 • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ,
 • Μέλη οικογενειών όπου δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι επίσης εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.
 • Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν υπάρχει εργαζόμενο μέλος.
 • Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του Οργανισμού.
 • Άνεργοι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου